XSMB 30 Ngày - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Liên Tiếp

Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày

XSMB Thứ 5, 23/05/2024
13MN 3MN 6MN 14MN 11MN 20MN 8MN 5MN
ĐB
13182
G1
64473
G2
58976 80232
G3
65555 53210 45207 14837 11304 47605
G4
1946 6656 2147 6690
G5
2484 5860 7889 6268 2267 8394
G6
272 701 862
G7
51 87 41 60
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 7451
1 0
2
3 27
4 671
5 561
6 08720
7 362
8 2497
9 04
XSMB Thứ 4, 22/05/2024
4ML 18ML 6ML 5ML 14ML 16ML 12ML 8ML
ĐB
39397
G1
45487
G2
31476 00040
G3
47830 45608 32162 70312 68143 75822
G4
0668 1475 4436 5595
G5
1774 6655 7678 7745 1426 4108
G6
126 617 344
G7
06 61 62 64
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 886
1 27
2 266
3 06
4 0354
5 5
6 28124
7 6548
8 7
9 75
XSMB Thứ 3, 21/05/2024

Xổ số Miền Bắc ngày 21/5/2024 không mở thưởng

Đầu Lô tô
0 16
1 8
2 8
3 92
4
5 8
6 32
7 5
8 85
9
XSMB Thứ 2, 20/05/2024
17MH 6MH 9MH 1MH 2MH 19MH 8MH 3MH
ĐB
05966
G1
60275
G2
72725 90891
G3
56652 91186 16367 64845 09049 06322
G4
0220 6622 9353 0452
G5
9510 9372 3898 4781 9369 2390
G6
695 561 208
G7
24 50 89 52
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 8
1 0
2 52024
3
4 59
5 23202
6 6791
7 52
8 619
9 1805
XSMB Chủ Nhật, 19/05/2024
16MG 4MG 3MG 12MG 6MG 9MG 20MG 5MG
ĐB
14478
G1
08543
G2
83125 92133
G3
92796 76639 97895 59002 03268 78862
G4
0077 1962 4824 8339
G5
9892 6035 5510 5769 1318 4280
G6
198 786 996
G7
68 85 05 96
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 25
1 08
2 54
3 3995
4 3
5
6 82298
7 87
8 065
9 652866
XSMB Thứ 7, 18/05/2024
13MF 2MF 7MF 15MF 5MF 9MF 16MF 12MF
ĐB
91322
G1
34422
G2
54587 91207
G3
65370 28969 87605 86304 25261 47953
G4
8722 3565 3622 9776
G5
9794 6034 3664 4804 5847 1109
G6
439 382 725
G7
17 18 19 80
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 75449
1 789
2 22225
3 49
4 7
5 3
6 9154
7 06
8 720
9 4
XSMB Thứ 6, 17/05/2024
19ME 6ME 10ME 13ME 15ME 7ME 12ME 1ME
ĐB
51468
G1
36545
G2
25740 88471
G3
71270 59190 24080 02738 14554 91467
G4
1610 7280 1449 3711
G5
1990 2823 4099 1531 0662 6554
G6
811 467 195
G7
45 41 62 32
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0
1 011
2 3
3 812
4 50951
5 44
6 87272
7 10
8 00
9 0095
XSMB Thứ 5, 16/05/2024
17MD 2MD 13MD 9MD 1MD 19MD 12MD 4MD
ĐB
61034
G1
71290
G2
62348 50106
G3
88442 20468 98125 52900 60651 31992
G4
2338 9068 9944 8906
G5
2052 1282 6872 1395 3593 8574
G6
165 824 844
G7
30 92 09 25
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 6069
1
2 545
3 480
4 8244
5 12
6 885
7 24
8 2
9 02532
XSMB Thứ 4, 15/05/2024
18MC 2MC 5MC 7MC 17MC 16MC 1MC 8MC
ĐB
06926
G1
62025
G2
01409 55964
G3
06652 08021 58498 38040 60194 51612
G4
9231 5633 3688 2553
G5
1388 2016 7652 8917 9212 7390
G6
336 470 610
G7
89 29 30 72
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 9
1 26720
2 6519
3 1360
4 0
5 232
6 4
7 02
8 889
9 840
XSMB Thứ 3, 14/05/2024
14MB 13MB 6MB 11MB 5MB 19MB 10MB 20MB
ĐB
16880
G1
28703
G2
39525 63916
G3
15096 08691 26638 16518 93526 28481
G4
8610 7148 0858 1031
G5
1597 2914 5213 4645 6661 9199
G6
934 848 328
G7
66 63 45 65
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 3
1 68043
2 568
3 814
4 8585
5 8
6 1635
7
8 01
9 6179
XSMB Thứ 2, 13/05/2024
15MA 1MA 9MA 3MA 4MA 17MA 7MA 14MA
ĐB
84396
G1
64440
G2
12844 84462
G3
39690 88306 54902 80590 37165 66935
G4
3100 7913 8862 4260
G5
8127 9549 6572 7683 7337 1419
G6
007 667 359
G7
63 62 20 26
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 6207
1 39
2 706
3 57
4 049
5 9
6 2520732
7 2
8 3
9 600
XSMB Chủ Nhật, 12/05/2024
20LZ 10LZ 7LZ 6LZ 14LZ 17LZ 12LZ 18LZ
ĐB
54105
G1
06147
G2
74859 97508
G3
73957 99482 89320 24590 26706 66538
G4
7963 9465 0076 7088
G5
5862 9352 0691 2480 1519 4340
G6
751 430 989
G7
75 33 21 97
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 586
1 9
2 01
3 803
4 70
5 9721
6 352
7 65
8 2809
9 017
XSMB Thứ 7, 11/05/2024
9LY 10LY 20LY 6LY 2LY 13LY 14LY 3LY
ĐB
98076
G1
10832
G2
34069 56100
G3
99345 21382 23746 71599 25382 85169
G4
0930 1587 9302 2080
G5
0506 4079 4286 6281 9650 6402
G6
526 321 995
G7
64 52 00 77
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 02620
1
2 61
3 20
4 56
5 02
6 994
7 697
8 227061
9 95
XSMB Thứ 6, 10/05/2024
11LX 17LX 20LX 7LX 15LX 9LX 10LX 14LX
ĐB
78736
G1
18262
G2
50955 32467
G3
23671 36298 05252 86570 16030 92419
G4
9864 2396 4270 9528
G5
3814 6159 4915 6569 5975 3971
G6
157 788 615
G7
61 25 40 81
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0
1 9455
2 85
3 60
4 0
5 5297
6 27491
7 10051
8 81
9 86
XSMB Thứ 5, 09/05/2024
5LV 8LV 3LV 9LV 20LV 15LV 6LV 10LV
ĐB
60325
G1
15349
G2
32360 62341
G3
75210 62356 51398 75745 57573 85987
G4
1468 8155 2344 3177
G5
4101 1314 6459 5476 3361 9112
G6
358 053 489
G7
34 30 62 71
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 1
1 042
2 5
3 40
4 9154
5 65983
6 0812
7 3761
8 79
9 8
XSMB Thứ 4, 08/05/2024
18LU 9LU 4LU 2LU 5LU 1LU 15LU 20LU
ĐB
56095
G1
97809
G2
58525 99356
G3
37066 79058 17319 80729 82947 25743
G4
3094 2057 5210 6852
G5
3379 9322 9426 1998 7384 9935
G6
963 856 373
G7
07 22 24 10
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 97
1 900
2 592624
3 5
4 73
5 68726
6 63
7 93
8 4
9 548
XSMB Thứ 3, 07/05/2024
7LT 5LT 13LT 12LT 6LT 15LT 10LT 8LT
ĐB
12317
G1
81118
G2
75679 55486
G3
53640 11641 98550 51697 35757 58353
G4
4876 8039 6393 9366
G5
1073 9098 6376 6149 3473 0458
G6
004 560 330
G7
28 17 01 22
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 41
1 787
2 82
3 90
4 019
5 0738
6 60
7 96363
8 6
9 738
XSMB Thứ 2, 06/05/2024
1LS 4LS 18LS 11LS 19LS 9LS 20LS 17LS
ĐB
87661
G1
22441
G2
18944 47884
G3
62669 61032 64782 29258 00675 55196
G4
6456 6301 0711 9193
G5
5000 1334 5056 5124 3581 8603
G6
322 497 371
G7
45 32 98 67
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 103
1 1
2 42
3 242
4 145
5 866
6 197
7 51
8 421
9 6378
XSMB Chủ Nhật, 05/05/2024
12LR 14LR 3LR 16LR 20LR 10LR 2LR 11LR
ĐB
80183
G1
07373
G2
48867 30896
G3
17520 86768 30554 76145 87183 83127
G4
7227 6852 1236 9205
G5
5395 1882 5795 5573 3815 0478
G6
889 493 030
G7
67 22 52 63
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 5
1 5
2 0772
3 60
4 5
5 422
6 7873
7 338
8 3329
9 6553
XSMB Thứ 7, 04/05/2024
4LQ 10LQ 17LQ 2LQ 11LQ 19LQ 18LQ 14LQ
ĐB
90869
G1
86258
G2
96303 01790
G3
13869 54572 71317 12810 47525 03020
G4
0761 4562 7833 0419
G5
6674 2830 5075 6867 0477 9992
G6
950 395 845
G7
12 28 32 55
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 3
1 7092
2 508
3 302
4 5
5 805
6 99127
7 2457
8
9 025
XSMB Thứ 6, 03/05/2024
1LP 7LP 14LP 10LP 5LP 13LP 18LP 11LP
ĐB
64857
G1
31913
G2
20095 44000
G3
92069 67021 52931 48277 11046 89999
G4
1085 3878 8682 2686
G5
5611 0078 5218 2300 4982 1733
G6
245 377 183
G7
57 98 89 43
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 00
1 318
2 1
3 13
4 653
5 77
6 9
7 7887
8 526239
9 598
XSMB Thứ 5, 02/05/2024
1LN 4LN 2LN 20LN 15LN 6LN 5LN 14LN
ĐB
27567
G1
98924
G2
51863 96125
G3
32394 64549 84234 20036 87618 89421
G4
7865 6190 9540 9899
G5
1929 1291 3732 4499 0501 0023
G6
237 365 872
G7
39 63 74 20
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 1
1 8
2 451930
3 46279
4 90
5
6 73553
7 24
8
9 40919
XSMB Thứ 4, 01/05/2024
2LM 4LM 11LM 12LM 1LM 15LM 18LM 20LM
ĐB
72031
G1
10292
G2
46130 26589
G3
90676 42039 96046 05589 71405 98943
G4
7618 6107 6935 4766
G5
2832 7333 5398 2863 9727 6282
G6
476 452 577
G7
95 61 60 97
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 57
1 8
2 7
3 109523
4 63
5 2
6 6310
7 667
8 992
9 2857
XSMB Thứ 3, 30/04/2024
2LK 8LK 4LK 10LK 1LK 20LK 17LK 12LK
ĐB
44624
G1
05886
G2
75181 44812
G3
09211 39887 51882 98592 13100 35623
G4
3810 5366 3352 3783
G5
9442 7335 4865 8702 9454 0153
G6
064 111 819
G7
47 59 54 28
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 02
1 21019
2 438
3 5
4 27
5 24394
6 654
7
8 61723
9 2
XSMB Thứ 2, 29/04/2024
12LH 10LH 9LH 16LH 14LH 5LH 15LH 8LH
ĐB
15877
G1
86391
G2
81274 81676
G3
90575 32048 64302 41745 95540 13428
G4
1937 2689 1242 1612
G5
8518 0804 5532 3564 2859 5321
G6
460 330 803
G7
08 61 03 82
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 24383
1 28
2 81
3 720
4 8502
5 9
6 401
7 7465
8 92
9 1
XSMB Chủ Nhật, 28/04/2024
14LG 17LG 4LG 16LG 6LG 9LG 5LG 20LG
ĐB
37696
G1
21957
G2
22046 36692
G3
64560 66075 18325 29166 09527 99349
G4
8645 6772 3361 2640
G5
4773 5555 6771 6035 9625 1386
G6
601 374 875
G7
79 73 02 95
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 12
1
2 575
3 5
4 6950
5 75
6 061
7 52314593
8 6
9 625
XSMB Thứ 7, 27/04/2024
6LF 19LF 5LF 18LF 2LF 8LF 10LF 16LF
ĐB
25842
G1
31827
G2
51849 73421
G3
08418 64960 34316 24391 16970 95866
G4
9943 8648 2356 6102
G5
1611 8897 8947 2599 7671 9757
G6
380 430 919
G7
93 89 25 35
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 2
1 8619
2 715
3 05
4 29387
5 67
6 06
7 01
8 09
9 1793
XSMB Thứ 6, 26/04/2024
11LE 10LE 12LE 6LE 16LE 19LE 4LE 1LE
ĐB
57620
G1
82135
G2
88910 47085
G3
31718 65482 84174 34977 84592 37002
G4
6912 2359 7064 9067
G5
0230 3557 4878 4292 3179 3749
G6
551 477 460
G7
19 93 77 37
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Lô tô
0 2
1 0829
2 0
3 507
4 9
5 971
6 470
7 478977
8 52
9 223

XSMB 30 Ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng 30 ngày liên tiếp cùng với bảng thống kê lô tô và giải đặc biệt trong tháng qua. Để những người chơi mới khỏi bỡ ngỡ, Xosodaibac chúng tôi xin được gửi đến bài viết sau đây!

Giới thiệu về Sổ kết quả XSMB 30 ngày

Giới thiệu về sổ kết quả xsmb 30 ngày

Có thể nói rằng xổ số đối với người Việt Nam đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu. Với những anh em đã chơi xổ số lâu năm thì có lẽ đã quá rõ khái niệm XSMB 30 Ngày là gì rồi. Tuy nhiên để những người chơi mới tham gia không bị bỡ ngỡ, chúng tôi xin được gửi đến thông tin giới thiệu sau đây:

XSMB 30 Ngày là một thống kê kết quả xổ số miền Bắc mỗi ngày trong liên tiếp 30 ngày. Trong bảng thống kê sẽ gồm có kết quả của tất cả các giải thưởng như giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải năm, giải sáu, giải bảy,... Có thể nói rằng thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày là thống kê chi tiết và đầy đủ nhất đối để tham khảo thông tin. 

Xem thêm:

Vì sao nên theo dõi thống kê KQXSMB 30 ngày liên tiếp

Không phải tự nhiên mà nhiều người chơi xổ số, đặc biệt là các cao thủ chơi xổ số đều rất ưa chuộng việc theo dõi và nghiên cứu kết quả XSMB 30 Ngày liên tiếp. Tất cả là nhờ có những lý do đặc biệt sau đây:

 • Theo dõi thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 Ngày để nắm bắt được những con số nào hay về, con số nào gan chưa về.
 • Theo dõi kết quả thống kê 30 ngày giúp cho người nuôi dãy lô hoặc đề có thể thay đổi dãy số linh hoạt và hợp lý.
 • Theo dõi thống kê này giúp nhiều người chơi chọn được ra một dãy số đẹp và có khả năng trúng cao nhất.
 • Theo dõi giải đặc biệt và giải 7 trong 30 ngày có thể tìm ra được quy luật để soi kèo lô đề chuẩn xác nhất. 

Tổng quan về Sổ Kết Quả XSMB 30 ngày

Sổ kết quả XSMB 30 Ngày là một thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực xổ số. Đây là khái niệm dùng để chỉ một loạt những bảng thống kê kết quả xổ số được gộp lại chung với nhau và được trình bày liên tiếp theo thứ tự thời gian như một cuốn sổ. 

Với dạng sổ kết quả XSMB 30 Ngày như thế này thì người chơi xổ số có thể tiện theo dõi các kết quả một cách đầy đủ và nhanh chóng hơn. Đồng thời cũng có thể làm các nghiên cứu và so sánh kết quả giữa các ngày một cách thuận tiện hơn.

Tổng quan về các cặp, đỉnh, đáy và tổng mức chiến thắng phổ biến nhất trong tháng qua

Ngoài việc xem thống kê kết quả XSMB 30 Ngày thì việc theo dõi các cặp số về, đỉnh và đáy của các dãy số cũng là một cách hay để người chơi soi kèo xổ số. Có thể hiểu cặp là các cặp số trúng giải 7 được thống kê trong bảng. Đỉnh của dãy số hay còn gọi là lô đầu tiên và đáy của dãy số là số lô đuôi. 

Đối với mỗi một cặp, đỉnh, đáy đều có một mức thưởng riêng. Tuy nó không phải là giải thưởng chính nhưng giải thưởng lô đề phụ lại khá dễ đoán nên nhiều người có thể thắng giải. Đối với giải cặp số, đỉnh và đáy thì có tới 10.000 giải, mỗi giải nếu thắng sẽ được thưởng từ 100.000 đến 200.000. Người chơi càng đánh nhiều thì trúng càng nhiều tiền.

Kết luận

Vậy là những thông tin về XSMB 30 Ngày chúng tôi đã cung cấp đầy đủ và chi tiết nhất đến quý vị. Xosodaibac hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích trong quá trình tham gia chơi xổ số của quý vị!